Cursos:

tots els cursos:
CURSOS:

- Curs de formació sobre persones amb discapacitat (30 hores)

- Economia Social i gestió en el Tercer Sector (30 hores)

- Curs d'Introducció al sistema Braille de lectura i escriptura (30 hores)

POSTGRAUS:

- Postgrau en Rehabilitació bàsica per a persones amb discapacitat visual B1+B2+B3 (300 hores)

- Curs d'especialització en Educació per a persones amb discapacitat visual (100 hores)

FORMACIÓ BÀSICA I DIVULGACIÓ:

- Canviem el xip: Les persones amb discapactitat (2 hores)

- Barreres envers la discapacitat (2 hores)

- Conéixer la discapacitat visual (2 hores)

- La comunicació de les persones amb discapacitat visual (braille i tiflotecnologia) (2 hores)

- Gossos guia (2 hores)

EXPOSICIÓ PERMANENT LLUÍS BRAILLE:

Hem recollit material diver sobre les ajudes tècniques que utilitzem les persones amb discapacitat visual i el presentem en visites  guiades on es pot interactuar amb alguns d'aquests elements. Aquestes visites es combinen amb xerrades que tenen com a base la conferència "Canviem el xip".

Enllaços d'interes


A continuació t'oferim un sèrie de pàgines de interès sobre la diferent temàtica que tractem en els nostres cursos de l'Aula d'Estudis Socials, en especial sobre les entitats que atenen a les persones amb discapacitat.

- Sobre discapacitat en general
- Sobre discapacitat sensorial
Visual

Auditiva
- Sobre discapacitat física


- Sobre discapacitat en general


Sobre discapacitat intel·lectual
Sobre discapacitat mental
Sobre voluntariat i altres temàtiques relacionades amb els nostres cursos
 - CEAPAT: Centre de Referència Estatal d'Autonomia Personal i Ajudes Tècniques, organisme gubernamental espanyol amb la funció de facilitar la informació i l'accès de les persones amb discapacitat a les ajudes tècniques existents.
www.CEAPAT.org

- CERMI: Comité Espanyol de Representants de Minusvàlids, entitat d'àmbit estatal, que recull la representació institucional de tots els col·lectius de persones amb discapacitat.
www.CERMI.es

- COCARMI: Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, entitat d'àmbit català, que recull la representació institucional de tots els col·lectius de persones amb discapacitat.
www.COCARMI.cat

- Discapnet, eina digital per afavorir la integració laboral de les persones amb discapacitat, impulsada per la Fundación ONCE i ILUNION.
www.discapnet.es

- Sirius, organisme oficial de la Generalitat de Catalunya per facilitar la informació i l'accès de les persones amb discapacitat a les ajudes tècniques existents, especialment en discapacitat física, tema que millor dominen.
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/accessibilitat_intern/accessibilitat_i_autonomia/sirius/

- Taula del Tercer Sector, Entidad que agrupa a tot el Tercer Sector i prova de defensar els seus interessos davant l'Administració
www.tercersector.cat

Tornar a l'inici


- Sobre discapacitat sensorial
Visual

- Associació Discapacitat Visual Catalunya. B1+B2+B3, la nostra associació germana, especialitzada en discapacitat visual. Atèn persones de qualsevol nacionalitat i amb qualsevol resta visual.
www.b1b2b3.org

- AVE: Acció Visió Espanya, Federació, d'àmbit estatal, d'entitats que atenen a les persones amb Baixa Visió, un col·lectiu complicat de localitzar i d'atendre.
www.esvision.es

- Lions Club Internacional, entitat que desenvolupa projectes d'Ajuda internacional en molts aspectes, però són especialment importants pel seu finançament a l'ensinistrament i adjudicació de gossos pigall.
www.lionsclubs.org

- ONCE: Organització Nacional de Cecs d'Espanya, entitat d'exclussiu àmbit espanyol i que atèn persones amb ceguesa legal (per sota del 10% de resta visual).
www.ONCE.es

Tornar a l'inici


Auditiva

- ACAPPS: Federació d'Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes, entitat d'àmbit català que atèn les persones sordes i les seves famílies.
www.acapps.org

- AICE: Federació d'Associacions d'Implantats Coclears d'Espanya, entitat d'àmbit estatal que atèn les persones sordes que porten un implant coclear. Malgrat l'àmbit espanyol té la seu a Barcelona, si bé està implantada en la resta de l'Estat.
www.implantecoclear.org

APSOCECAT: Associació Catalana Pro Persones amb Sordcegues, entitat d'àmbit català que atèn les persones sordcegues, discapacitat diferent de la simple ceguesa o la simple sordesa.
www.apsocecat.org

ASOCIDE: Associació de Sordcecs d'Espanya, entitat d'àmbit estatal que atèn les persones sordcegues, discapacitat diferent de la simple ceguesa o la simple sordesa. Té delegació a Catalunya.
www.asocide.org

- DifuSord, és una revista electrónica de l'Associació de Difusió de la Comunitat Sorda (la seva web es trobava en construcció el juliol de 2017).
www.difusord.org

- FESOCA: Federació de Sords de Catalunya, entitat que agrupa als sords signants catalans.
www.FESOCA.com

- FIAPAS: confederació d'entitats, d'àmbit estatal, que atèn les persones sordes i les seves famílies.
www.fiapas.es

Tornar a l'inici


- Sobre discapacitat física

- COCEMFE: Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física, entitat d'àmbit estatal, que recull la representació institucional del col·lectiu de persones amb discapacitat física.
www.COCEMFE.es

- Ecom, moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb discapcitat física. És d'àmbit català.
www.ecom.cat

- Fundació Esclerosi Múltiple, entitat especialitzada en l'atenció de les persones que pateixen aquesta gravíssima malaltia degenerativa. És especialment coneguda per impulsar el projecte "Mulla't per l'Esclerosi Múltiple", amb un gran ressò social a tota Catalunya.
www.fem.es

Tornar a l'inici


- Sobre discapacitat intel·lectual

- Associació Síndrome de Down, entitat que atèn a les persones que pateixen aquesta alteració genètica i a les seves famílies.
www.sindromedown.net

- Autisme La Garriga, entitat que atèn afectats per aquesta malaltia en aquesta localitat catalana.
www.autisme.com

- Dincat, federació que vetlla per la defensa dels drets, la dignitat i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i les seves famílies a Catalunya.
www.dincat.cat

- Fundació Catalana Síndrome de Down, entitat que atèn a les persones que pateixen aquesta alteració genètica i a les seves famílies.
www.fcsd.org

Tornar a l'inici


- Sobre discapacitat mental

- AFAB: Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Barcelona, entitat assistencial que dóna suport a malalts i familiars d'aquesta greu malaltia degenerativa del cervell.
www.afab-bcn.org

Fundació Malalts Mentals de Catalunya, entitat que promou la millora de la qualitat de via de les persones que pateixen malalties mentals, la defensa dels seus drets i la promoció de la seva autonomia personal, així com l'assessorament dels seus familiars. Es troba aquesta informació al web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, mentre que la seva pròpia pàgina web està reservada per a l'assessorament mèdic, si bé encara és en construcció.
www.ccfundacions.cat/fundacions/fundacio-malalts-mentals-de-catalunya
www.fmmc.cat (en construcció el juliol de 2017)

Tornar a l'inici


- Sobre voluntariat i altres temàtiques relacionades amb els nostres cursos

- Esclat, el Centre Esclat és una associació que promou diversos projectes socioeducatius adreçats a infants, joves i adults de l'Hospitalet de Llobregat, especialment en col·lectius inadaptats i en població de risc d'exclusió.
www.ESCLAT.org

- Federació Catalana de Voluntariat Social, entitat de Segon Nivell dedicada a la promoció del voluntariat.
www.voluntaris.cat

- Xarxanet, Una biblioteca online que recull els principals documents de referència de l’associacionisme i el voluntariat, incloent també apartats d’economia, fiscalitat i gestió de projectes, entre d’altres. La seva finalitat és disposar d’una font de coneixement de valor afegit per al sector de les organitzacions no lucratives i el voluntariat. Permet buscar, llegir i descarregar els documents.
www.xarxanet.org/biblioteca

- Xarxa Solidària, entitat de Sant Feliu de Guíxols dedicada a donar suport a diferents projectes solidaris amb els països del Tercer Món.
www.xarxasolidaria.com

Tornar a l'inici