Titols i resum a tot arreu
Aquest curs va bàsicament adreçat a totes els responsables o persones implicades en el finançament de les seves entitats, interessades en l'adquisició de coneixements teòrics i pràctics que l’ajudin a millorar la captació de fons per a la seva entitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 8 hores (8 hores presencials), dimarts 13 i dimecres, 14 de març de 2018, de 17 a 21 hores.
Data: 13/03/2018
Hora: 17 : 00
Duració: 1 Setmanes 2 Dies 8 Hores 
Localització: Seu AES
Contacte: Manel Martí
Telèfon: 934470606
Cost: 50 €
Objectius:
Adquisició per part de l’alumne de coneixements teòrics i pràctics que l’ajudin a millorar la captació de fons per a la seva entitat.

Programa:
1. Situació del Tercer Sector a Espanya a l’actualitat
2. Plantejament dels objectius de l’associació
2.1. Objectius fundacionals
2.2. Projectes a mitjà o curt termini
2.3. Objectius de finançament
3. El fundraiser
3.1. Fundraiser professional o voluntari
3.1.1. Característiques del fundraiser voluntari
3.1.2. Característiques del fundraiser professional
3.1.3. El perill del professional extern per a les petites associacions
3.2. Direcció de màrqueting
3.3. Direcció de comunicació
3.4. Direcció pressupostària
3.5. Direcció de fundraising (coordinació)
4. Finançament
4.1. Públic
4.1.1. Local
4.1.2. Autonòmic
4.1.3. Nacional
4.1.4. Comunitat Europea
4.1.5. Herències Intestades
4.1.6. Altres
4.2. Privat
4.2.1. Socis i col·laboradors
4.2.2. Empreses col·laboradores
4.2.3. Grans donants
4.2.4. Agències públiques de captació de fons
4.3. Fidelització
5. Merchandising
5.1. Petits objectes sense relació amb los objectius fundacionaes
5.1.1. Implicació baixa o nul·la del comprador
5.2. Objectes solidaris
5.2.1. Publicitat addicional per a l’associació
5.2.2. Implicació mitjana o alta del comprador
5.3. Idees Boom
5.3.1. Exemples de productes que han arribat a aquesta categoria
5.3.2. ¿Es pot programar una Idea Boom?
6. Fiscalitat
7. Taller: Gestió d’una campanya completa de fundraising
7.1. Idea
7.2. Programació
7.3. Execució
7.4. Avaluació
Durant el taller, els participants plantejaran idees ja realitzadas en la seva entitat, que s’analitzaran col·lectivament i es plantejarà quines altres es podrien dur a terme en funció de les dimensions i objectius de cada entitat participant (s’espera poder abordar dos o tres casos, en funció de la participació del grup).

Professors:

Manel Antoni Martí i Salvador.
- President de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 i de l’Aula d’Estudis Socials.
- Diplomat en Ciències Empresarials.
- Màster en Economia Social i Direcció en Entitats sense afany de lucre.
- Tècnic Superior en So.

* Cal mencionar que el professor del curs és una persona afectada de ceguesa total.
 

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva

Col·labora:   Logo obra social la caixa