Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 75 per a formació

La Universitat Internacional de Catalunya reconeix aquest curs amb dos crèdits ECTS

Totes les persones, qualsevol que sigui la seva edat, capacitat o limitacions; volen fruir d’una vida el més autònoma e independent que els sigui possible. En aquest curs incidirem en la problemàtica social de las persones amb dependències temporals o permanents, per a afavorir la seva integració a la Societat.

En les diferents sessions, l’alumne descobrirà “Les capacitats de les persones amb discapacitat” i la forma adient de tractar-los.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller).
Reconeixement com a formació permanent per al professorat pel Departament d'Ensenyament en tràmit
Preu del curs: 100 €

Dates i horaris del curs:
DC01: 22, 23, 24, 25 i 29, d'octubre de 2012. Seu AES. (Tarda: de 17:30 a 21:30 h.). Codi GTAF:

Si el lloc de celebració no coincidís amb la nostra seu se'n informarà a tots els alumnes preinscrits de la nova localització. Sempre a Barcelona i a prop d'una parada de Metro.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller).
Acreditació pròpia de AES
Preu del curs: 120 €


ES01: 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2012. Seu AES. (Tarda: de 17:30 a 21:30 h.). Div

Si el lloc de celebració no coincidís amb la nostra seu se'n informarà a tots els alumnes preinscrits de la nova localització. Sempre a Barcelona i a prop d'una parada de Metro.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller).
Reconeixement com a formació permanent per al professorat pel Departament d'Ensenyament en tràmit
Preu del curs: 100 €

Dates i horaris del curs:
DC02: 3, 10, 17, 24 de novembre i 1 de desembre de 2012. Seu AES. (Matí: de 10:00 a 14:00 h.). Codi GTAF:

Si el lloc de celebració no coincidís amb la nostra seu se'n informarà a tots els alumnes preinscrits de la nova localització. Sempre a Barcelona i a prop d'una parada de Metro.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller).
Reconeixement com a formació permanent per al professorat pel Departament d'Ensenyament en tràmit
Preu del curs: 100 €

Dates i horaris del curs:
DC03: 19, 20, 21, 22 i 26 de novembre de 2012. Seu AES. (Tarda: de 17:30 a 21:30 h.). Codi GTAF:

Si el lloc de celebració no coincidís amb la nostra seu se'n informarà a tots els alumnes preinscrits de la nova localització. Sempre a Barcelona i a prop d'una parada de Metro.

Durada: 30 hores (24 hores presencials i 6 hores de treball tutoritzat fora de l’aula).
En període de reconeixement com a formació permanent per al professorat pel Departament d'Ensenyament
Preu: 80 €

Dates i horaris del curs:

BR01: 24, 31de gener, 7, 14, 21, 28 de febrer, 7, 14, 21 de març, 4 11 i 18 d'abril de 2013. Seu AES. (Tarda: de 17:30 a 19:30 h.). Codi GTAF:

Si el lloc de celebració no coincidís amb la nostra seu s'informaria a tots els alumnes preinscrits de la nova localització. Sempre a Barcelona i a prop d'una parada de Metro.


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dilluns següent, del 18 al 25 de novembre de 2013, de 17:30 al 21:30 h.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.

És preceptiu que els nous voluntaris de l'Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 facin aquesta formació, que és gratuïta i els prepara per a dur a terme les tasques que hauran de fer en el marc del seu voluntariat en aquesta entitat.
Es realitza cada darrer dissabte de mes i és obert a d'altres persones que s'interessin pel món del voluntariat i de la discapacitat visual.


Totes les persones, qualsevol que sigui la seva edat, capacitat o limitacions; volen fruir d’una vida el més autònoma e independent que els sigui possible. En aquest curs incidirem en la problemàtica social de las persones amb dependències temporals o permanents, per a afavorir la seva integració a la Societat. En les diferents sessions, l’alumne descobrirà “Les capacitats de les persones amb discapacitat” i la forma adient de tractar-los. A més, els alumnes comprovaran els avantatges que reuneix per a tothom un espai, itinerari, element, servei, o producte ACCESSIBLE; que sigui, alhora, també útil per a persones amb grans discapacitats.

La Universitat Internacional de Catalunya reconeix aquest curs amb dos crèdits ECTS

Es durà a terme de l'1 al 5 de juliolde 2013.


Reconegut per la UdG com a "curs d'especialització".

La rehabilitació bàsica de les persones amb discapacitat visual és quelcom que s’ha fet fins ara de forma pràctica i sense acudir a la formació reglada. La necessitat de disposar de professionals capaços de desenvolupar aquesta tasca ens ha portat a reunir els nostres coneixements derivats del contacte directe amb aquest col·lectiu, per sistematitzar la matèria i poder formar els professionals que demanda el col·lectiu.

Durada: 300 hores (224 hores presencials lectives, 16 hores de treball tutoritzat i 60 hores de pràctiques en empreses o institucions).
Les classes lectives es faran en cap de setmana entre el 19 d'octubre de 2013 i el 29 de juny de 2014.

El treball consistirà en l’elaboració d’un itinerari de mobilitat o recorregut: Disseny i posada en pràctica amb una persona cega que avaluarà la seva utilitat.Ofereix coneixements teòrics i pràctics per a gestionar una entitat sense ànim de lucre. Inclou una sèrie de pràctiques de relació amb les administracións i de realització de reunions i entrevistes, que es concretaran en un treball de fi de curs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), divendres, del 15 de novembre al 20 de desembre de 2013, de 17:30 a 21:30 hores.
El taller és el desenvolupament i aplicació del temari en un treball on es simularà la creació i primeres passes d’una entitat sense ànim de lucre.

Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dissabtes 16, 23, 30 de novembre, 14 i 21 de desembre de 2013, de 10 a 14 h.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.

Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dilluns següent, del 18 al 25 de novembre de 2013, de 17:30 a 21:30 hores.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.

Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dilluns següent, del 9 al 16 de desembre de 2013, de 17:30 a 21:30 hores.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.

El curs s'adreça a tots els mestres, de primària, secundària o altres ensenyaments que vulguin conèixer el tracte adient envers les persones amb discapacitat visual i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la integració educacional (i amb posterioritat, laboral) de l’alumne amb discapacitat visual. Pretén l'adquisició i comprensió d’estratègies de relació amb alumnes amb discapacitat visual, donar a conèixer les seves dificultats d’integració social i laboral, per prevenir-les, aprofundir en el coneixement de les diferents tècniques que empra el col•lectiu per a poder dur una vida normalitzada, a l’aula i fora d’ella i, amb tot això, ajudar-los a que ells mateixos es facin conscients de les seves pròpies capacitats.

Durada: 100 hores, que inclouen pràcticas d’atenció a persones amb discapacitat visual

• CE01: Del 15 de desembre a l’1 de juny de 2013. Seu AES. (Matí: 10-14 h.) Dmg.
Ofereix coneixements teòrics i pràctics per a gestionar una entitat sense ànim de lucre. Inclou una sèrie de pràctiques de relació amb les administracións i de realització de reunions i entrevistes, que es concretaran en un treball de fi de curs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), divendres, del 25 d'abril al 23 de maig de 2014, de 17:30 a 21:30 hores.
El taller és el desenvolupament i aplicació del temari en un treball on es simularà la creació i primeres passes d’una entitat sense ànim de lucre.

Aquest curs va bàsicament adreçat a totes els responsables o persones implicades en el finançament de les seves entitats, interessades en l'adquisició de coneixements teòrics i pràctics que l’ajudin a millorar la captació de fons per a la seva entitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 8 hores (9 hores presencials), dimecres, del 5 al 12 de febrer de 2014, de 17 a 21hores.

Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dilluns següent, del 17 al 24 de febrer de 2014, de 17:30 a 21:30 hores.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.

Aquest curs va bàsicament adreçat als voluntaris i a les persones que tinguin responsabilitat en la coordinació de voluntaris, per tal d'adquireir coneixements teòrics i pràctic que les capacitin per a coordinar un equip de voluntaris. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 8 hores (8 hores presencials) dimecres, del 5 al 12 de març de 2014, de 17 a 21 hores.

Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dilluns següent, del 17 al 24 de març de 2014, de 17:30 a 21:30 hores.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.

Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dilluns següent, del 7 al 14 d'abril de 2014, de 17:30 a 21:30 hores.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.

Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dissabtes 26 d'abril, 3, 10, 17 i 24 de maig de 2014, de 10 a 14 h.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.

Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dilluns següent, del 12 al 19 de maig de 2014, de 17:30 a 21:30 hores.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.

CURSOS D'ESTIU
Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dilluns següent, del 7 al 14 de juliol de 2014, de 10 a 14 hores.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.

CURSOS D'ESTIU
Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dilluns següent, del 21 al 28 de juliol de 2014, de 17:30 a 21:30 hores.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.

RECONEGUT COM A FORMACIÓ PERMANENT PER AL PROFESSORAT
Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dissabtes 15, 22, 29 de novembre, 13 i 20 de desembre de 2014, de 10 a 14 h.
En període de reconeixement com a formació permanent per al professorat pel Departament d'Ensenyament.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
Codi GTAF: REC0010488

RECONEGUT COM A FORMACIÓ PERMANENT PER AL PROFESSORAT
Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dilluns següent, del 17 al 24 de novembre de 2014, de 17:30 a 21:30 hores.
En període de reconeixement com a formació permanent per al professorat pel Departament d'Ensenyament.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
Codi GTAF: REC0020488

RECONEGUT COM A FORMACIÓ PERMANENT PER AL PROFESSORAT
Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dilluns següent, del 15 al 22 de desembre de 2014, de 17:30 a 21:30 hores.
En període de reconeixement com a formació permanent per al professorat pel Departament d'Ensenyament.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
Codi GTAF: REC0030488

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de treball tutoritzat fora de l’aula).
En període de reconeixement com a formació permanent per al professorat pel Departament d'Ensenyament
Preu: 100 €

Dates i horaris del curs:

BR01: Dimarts 20, 27 de gener, 3, 10, 17, 24 de febrer, 3, 10, 17 i 24 de març de 2015. Seu AES. (Tarda: de 17:30 a 19:30 h.). Codi GTAF:

Si el lloc de celebració no coincidís amb la nostra seu s'informaria a tots els alumnes preinscrits de la nova localització. Sempre a Barcelona i a prop d'una parada de Metro.
 

RECONEGUT COM A FORMACIÓ PERMANENT PER AL PROFESSORAT
Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dilluns següent, del 23 de febrer al 2 de març de 2015, de 17:30 a 21:30 hores.
En període de reconeixement com a formació permanent per al professorat pel Departament d'Ensenyament.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
Codi GTAF: REC0040488

RECONEGUT COM A FORMACIÓ PERMANENT PER AL PROFESSORAT
Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dilluns següent, del 23 al 30 de març de 2015, de 17:30 a 21:30 hores.
En període de reconeixement com a formació permanent per al professorat pel Departament d'Ensenyament.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
Codi GTAF: REC0050488

RECONEGUT COM A FORMACIÓ PERMANENT PER AL PROFESSORAT
Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dissabtes 11, 18, 25 d'abril, 9 i 16 de maig de 2015, de 10 a 14 h.
En període de reconeixement com a formació permanent per al professorat pel Departament d'Ensenyament.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
Codi GTAF: REC0060488

RECONEGUT COM A FORMACIÓ PERMANENT PER AL PROFESSORAT
Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dilluns següent, del 27 d'abril al 4 de maig de 2015, de 17:30 a 21:30 hores.
En període de reconeixement com a formació permanent per al professorat pel Departament d'Ensenyament.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
Codi GTAF: REC0070488

RECONEGUT COM A FORMACIÓ PERMANENT PER AL PROFESSORAT
Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dilluns següent, del 11 al 18 de maig de 2015, de 17:30 a 21:30 hores.
En període de reconeixement com a formació permanent per al professorat pel Departament d'Ensenyament.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
Codi GTAF: REC0080488

CURSOS D'ESTIU

RECONEGUT COM A FORMACIÓ PERMANENT PER AL PROFESSORAT
Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dilluns següent, del 6 al 13 de juliol de 2015, de 10 a 14 hores.
En període de reconeixement com a formació permanent per al professorat pel Departament d'Ensenyament.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
Codi GTAF: REC0090488

CURSOS D'ESTIU

RECONEGUT COM A FORMACIÓ PERMANENT PER AL PROFESSORAT
Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dilluns següent, del 13 al 20 de juliol de 2015, de 17:30 a 21:30 hores.
En període de reconeixement com a formació permanent per al professorat pel Departament d'Ensenyament.
El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona discapacitada i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
Codi GTAF: REC0100488


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dies 7, 8, 9, 10 i 14 de novembre de 2016, de 17 a 21 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 

Ofereix coneixements teòrics i pràctics per a gestionar una entitat sense ànim de lucre. Inclou una sèrie de pràctiques de relació amb les administracións i de realització de reunions i entrevistes, que es concretaran en un treball de fi de curs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), divendres 11, 18, 25 de novembre, 2 i 9 de desembre de 2016, de 17 a 21 hores.
El taller és el desenvolupament i aplicació del temari en un treball on es simularà la creació i primeres passes d’una entitat sense ànim de lucre.


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dissabtes 12, 19, 26 de novembre, 3 i 10 de desembre de 2016, de 10 a 14 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 

Aquest curs va bàsicament adreçat a totes els responsables o persones implicades en el finançament de les seves entitats, interessades en l'adquisició de coneixements teòrics i pràctics que l’ajudin a millorar la captació de fons per a la seva entitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 8 hores (8 hores presencials), dimarts 15 i dimecres, 16 de novembre de 2016, de 17 a 21 hores.


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dies 21, 22, 23, 24 i 28 de novembre de 2016, de 17 a 21 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de treball tutoritzat fora de l’aula).

Preu: 100 €

Dates i horaris del curs:

BR01: Dimecres 23, 30 de novembre, 2, 7, 14, 21 de desembre de 2016, 11, 18, 17, 25 de gener i 1 de febrer de 2017. Seu AES. (Tarda: de 17:30 a 19:30 h.).

Si el lloc de celebració no coincidís amb la nostra seu s'informaria a tots els alumnes preinscrits de la nova localització. Sempre a Barcelona i a prop d'una parada de Metro.
 

Aquest curs va bàsicament adreçat als voluntaris i a les persones que tinguin responsabilitat en la coordinació de voluntaris, per tal d'adquireir coneixements teòrics i pràctic que les capacitin per a coordinar un equip de voluntaris. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 8 hores (8 hores presencials) dimarts 29  i dimecres 30 de novembre de 2016, de 17 a 21 hores.


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dies 12, 13, 14, 15 i 19 de desembre de 2016, de 17 a 21 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dies 20, 21, 22, 23 i 27 de febrer de 2017, de 17 a 21 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dies 6, 7, 8, 9 i 13 de març de 2017, de 17 a 21 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de treball tutoritzat fora de l’aula).

Preu: 100 €

Dates i horaris del curs:

BR02: Dimecres 15, 22, 29 de març, 5, 19, 26 d'abril, 3, 10 i 17 de maig de 2017. Seu AES. (Tarda: de 17:30 a 19:30 h.).

Si el lloc de celebració no coincidís amb la nostra seu s'informaria a tots els alumnes preinscrits de la nova localització. Sempre a Barcelona i a prop d'una parada de Metro.
 


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dies 20, 21, 22, 23 i 27 de març de 2017, de 17 a 21 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dies 3, 4, 5, 6 i 10 d'abril de 2017, de 17 a 21 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 

Aquest curs va bàsicament adreçat als voluntaris i a les persones que tinguin responsabilitat en la coordinació de voluntaris, per tal d'adquireir coneixements teòrics i pràctic que les capacitin per a coordinar un equip de voluntaris. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 8 hores (8 hores presencials) dimarts 14 i dimecres 15 d'abril de 2016, de 17 a 21 hores.

Ofereix coneixements teòrics i pràctics per a gestionar una entitat sense ànim de lucre. Inclou una sèrie de pràctiques de relació amb les administracións i de realització de reunions i entrevistes, que es concretaran en un treball de fi de curs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), divendres 21, 28 d'abril, 5, 12 i 19 de maig de 2017, de 17 a 21 hores.
El taller és el desenvolupament i aplicació del temari en un treball on es simularà la creació i primeres passes d’una entitat sense ànim de lucre.


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dissabtes 22, 29 d'abril, 6, 13 i 20 de maig de 2017, de 10 a 14 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dies 3, 4, 5, 6 i 10 de juliol de 2017, de 10 a 14 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dies 17, 18, 19, 20 i 24 de juliol de 2017, de 17 a 21 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 

Ofereix coneixements teòrics i pràctics per a gestionar una entitat sense ànim de lucre. Inclou una sèrie de pràctiques de relació amb les administracións i de realització de reunions i entrevistes, que es concretaran en un treball de fi de curs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), divendres 3, 10, 17, 24 de novembre i 1 de desembre de 2017, de 17 a 21 hores.
El taller és el desenvolupament i aplicació del temari en un treball on es simularà la creació i primeres passes d’una entitat sense ànim de lucre.


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dies 4, 11, 18, 25 de novembre i 2 de desmbre de 2017, de 10 a 14 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dies 6, 7, 8, 9 i 13 de novembre de 2016, de 17 a 21 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 

Aquest curs va bàsicament adreçat a totes els responsables o persones implicades en el finançament de les seves entitats, interessades en l'adquisició de coneixements teòrics i pràctics que l’ajudin a millorar la captació de fons per a la seva entitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 8 hores (8 hores presencials), dimarts i dimecres, 14 i 15 de novembre de 2017, de 17 a 21 hores.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de treball tutoritzat fora de l’aula).

Preu: 100 €

Dates i horaris del curs:

BR01: Dimecres 15, 22, 29 de novembre, 13, 20 de desembre de 2017, 10, 17, 24 i 31 de gener de 2018. Seu AES. (Tarda: de 17:30 a 19:30 h.).

Si el lloc de celebració no coincidís amb la nostra seu s'informaria a tots els alumnes preinscrits de la nova localització. Sempre a Barcelona i a prop d'una parada de Metro.
 


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dies 20, 21, 22, 23 i 27 de novembre de 2017, de 17 a 21 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dies 11, 12, 13, 14 i 18 de desembre de 2017, de 17 a 21 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 300 hores (224 hores presencials i 76 hores de pràctiques), dies 16, 17, 18, 19 i 23 de juliol de 2018, de 17 a 21 h.
 

Aquest curs va bàsicament adreçat als voluntaris i a les persones que tinguin responsabilitat en la coordinació de voluntaris, per tal d'adquireir coneixements teòrics i pràctic que les capacitin per a coordinar un equip de voluntaris. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 8 hores (8 hores presencials) dimarts 16 i dimecres 17 de gener de 2018, de 17 a 21 hores.


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dies 19, 20, 21, 22 i 26 de febrer de 2018, de 17 a 21 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dies 5, 6, 7, 8 i 12 de març de 2018, de 17 a 21 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 

Aquest curs va bàsicament adreçat a totes els responsables o persones implicades en el finançament de les seves entitats, interessades en l'adquisició de coneixements teòrics i pràctics que l’ajudin a millorar la captació de fons per a la seva entitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 8 hores (8 hores presencials), dimarts 13 i dimecres, 14 de març de 2018, de 17 a 21 hores.


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dies 19, 20, 21, 22 i 26 de març de 2018, de 17 a 21 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de treball tutoritzat fora de l’aula).

Preu: 100 €

Dates i horaris del curs:

BR01: Dimecres 4, 11, 18, 25 d'abril, 2, 9, 16, 23, 30 de maig i 6 de juny de 2018. Seu AES. (Tarda: de 17:30 a 19:30 h.).

Si el lloc de celebració no coincidís amb la nostra seu s'informaria a tots els alumnes preinscrits de la nova localització. Sempre a Barcelona i a prop d'una parada de Metro.
 


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dies 7, 14, 21, 28 d'abril i 5 de maig de 2018, de 10 a 14 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dissabtes 9, 10, 11, 12 i 16 d'abril de 2018, de 17 a 21 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 

Aquest curs va bàsicament adreçat als voluntaris i a les persones que tinguin responsabilitat en la coordinació de voluntaris, per tal d'adquireir coneixements teòrics i pràctic que les capacitin per a coordinar un equip de voluntaris. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 8 hores (8 hores presencials) dimarts 17 i dimecres 18 d'abril de 2018, de 17 a 21 hores.

Ofereix coneixements teòrics i pràctics per a gestionar una entitat sense ànim de lucre. Inclou una sèrie de pràctiques de relació amb les administracións i de realització de reunions i entrevistes, que es concretaran en un treball de fi de curs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), divendres 20, 27 d'abril, 4, 11 i 18 de maig de 2018, de 17 a 21 hores.
El taller és el desenvolupament i aplicació del temari en un treball on es simularà la creació i primeres passes d’una entitat sense ànim de lucre.


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dies 2, 3, 4, 5 i 9 de juliol de 2018, de 10 a 14 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 30 hores (20 hores presencials i 10 hores de taller), dies 16, 17, 18, 19 i 23 de juliol de 2018, de 17 a 21 h.

El taller consisteix en realitzar un seguit d’experiències guiades, per tal de situar l’alumne en la posició de la persona amb discapacitat i que, a partir d’aquí, elabori unes conclusions personals sobre aquestes experiències.
 


Aquest curs va bàsicament adreçat a tots els professionals que vulguin conèixer els conceptes bàsics de tracte adient envers les persones amb discapacitat i les seves capacitats, cosa fonamental a l’hora de començar la inserció de les persones amb discapacitat. No es requereixen coneixements específics previs.

Durada: 100 hores (que incouen pràctiques d'atenció a persones amb discapacitat visual), divenders i dissabtes del dia 6 d'octubre al 20 de desembre de 2018, de 17 a 21 h. i de 10 a 14 h.
 

Col·labora:   Logo obra social la caixa